Chi tiết tin - Xã Hải Định - Hải Lăng

 

Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 14
  • Tổng truy cập 5.261

Kế hoạch khắc phục điểm trừ trong CCHC năm 2023

14:11, Thứ Hai, 6-5-2024

Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn xã duy trì, củng cố các tiêu chí đã đạt được, khắc phục các tiêu chí chưa đạt nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính của xã trong năm 2024, UBND xã ban hành kế hoạch khắc phục những điểm trừ trong CCHC năm 2023.

/documents/39955/0/k%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+kh%E1%BA%AFc+ph%E1%BB%A5c+%C4%91i%E1%BB%83m+tr%E1%BB%AB+trong+cchc+n%C4%83m+2023.pdf/9f36084b-d078-95f4-8189-d3f6ea7105b9?t=1714979453363

Các tin khác